وندی براون

وندی براون

وندی براون متولد 1955، نظریه‌پرداز سیاسی و استاد دانشگاه برکلی آمریکا است و در زمینه‌‌ی نظریه‌ی سیاسی مابعد فوکویی، مطالعات انتقادی حقوق و نظریه‌ی فمینیستی کار می‌کند و موضعی مابین مارکس و فوکو دارد.

کتاب های وندی براون

دولت و دیوار