پی آر اسمیت

پی آر اسمیت

پی آر اسمیت مشاور بازرگانی است. او همچنین در مورد بازاریابی ، بازاریابی دیجیتال ، بازاریابی شبکه های اجتماعی و... می نویسد.

کتاب های پی آر اسمیت

ساستک