مریم صباغ زاده

مریم صباغ زاده

مریم صباغ زاده ایرانی، نویسنده، روزنامه‌نگار، هشتم اردیبهشت سال ۱۳۴۳ در کرمان به دنیا آمد. مهاجرت خانواده او در بدو تولدش از کرمان به خراسان، به دلیل ضرورت‌های شغلی پدر، باعث شد تا دوران کودکی را در شهرهای قوچان، سبزوار و مشهد بگذراند. وی دوران تحصیلی خود را در مشهد از دوره ابتدایی تا مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه (دانشگاه فردوسی مشهد) گذراند. صباغ زاده داستان نویسی را از اوایل دهه ۶۰ در کانون پرورش فکری آغاز کرد و به عنوان عضو مرکز آفرینش‌های ادبی و بعد به عنوان مربی به این مرکز پیوست. داستان‌های وی از معدود داستانهای ادبیات دفاع مقدس است که زاویه دید زنانه در آنها لحاظ شده و از رویکردی «زن محورانه» برخوردار است.

کتاب های مریم صباغ زاده

صدای ساز سهراب