مسعود منصوری

مسعود منصوری

مسعود منصوری، نویسنده، منتقد سینما و مترجم ایرانی، متولد 1357 است.

کتاب های مسعود منصوری

کیارستمی در کایه دو سینما