استوارت ام هوور

استوارت ام هوور

استوارت ام. هوور (متولد 14 آوریل 1951) استاد مطالعات رسانه ای و استاد الحاقی مطالعات دینی در دانشگاه کلرادو در بولدر است. وی بنیانگذار و مدیر مرکز رسانه، دین و فرهنگ است. علاقه او به تحقیق درباره مراکز مخاطبان رسانه ای و مطالعات پذیرش ریشه در مطالعات فرهنگی، مردم شناسی و جامعه شناسی کیفی دارد. وی به دلیل فعالیتهایش در زمینه رسانه و مذهب، به ویژه در پدیده televangelism، و بعداً در روزنامه نگاری دین شناخته شده است. آخرین کار او شامل مطالعات سطح خانوار در مورد شیوه های معنی سازی و هویت سازی مخاطبان رسانه است. این کار با پشتیبانی از یک سری کمک های مالی از بنیاد لیلی و بنیاد فورد، بررسی می کند که حوزه رسانه به عنوان یک کل و رسانه های مختلفی که از آن تشکیل شده اند، یک سایت اصلی تمرین معنی (از جمله عمل معنای مذهبی) در معاصر را تشکیل می دهند. زندگی داخلی و جهانی. وی از طریق مرکزی که وی هدایت می کند، در گفتمان های علمی در مورد درک و نقش عمومی دین در سطح جهان و راه های ریشه در میانجیگری آن تأثیرگذار شده است.

کتاب های استوارت ام هوور