فریتس ریمان

فریتس ریمان

فريتس ريمان (15 سپتامبر 1902 در کمنیتس - درگذشته 24 آگوست 1979 در مونیخ) روانشناس ، روانکاو ، ستاره شناس و نویسنده آلمانی بود. 

کتاب های فریتس ریمان