جک تراوت

جک تراوت

جان فرانسیس "جک" تروت (31 ژانویه 1935 - 4 ژوئن 2017) یک مدیر تبلیغات آمریکایی و صاحب شرکت مشاوره Trout & Partners بود. وی یکی از بنیانگذاران و پیشگامان نظریه موقعیت یابی و همچنین تئوری جنگ بازاریابی بود. او کار تجارت خود را در بخش تبلیغات جنرال الکتریک آغاز کرد و از آنجا به سمت مدیر تبلیغات بخشی در Uniroyal درآمد. سپس به آل ریس در آژانس تبلیغاتی و شرکت استراتژی بازاریابی پیوست که بیش از بیست و شش سال با یکدیگر همکاری کردند. 

کتاب های جک تراوت

بازسازی جایگاه برند