تیم وندیهی

تیم وندیهی

تیم وندیهی، متخصص حوزه ی برندسازی و نویسنده ای آمریکایی است. او تا به حال پانزده کتاب در مورد برندسازی و استراتژی های تجاری نوشته و ویراسترای کرده که همگی با بازخوردهای مثبتی رو به رو شده اند.

کتاب های تیم وندیهی

برند خودت باش