هوارد بکر

هوارد بکر

هوارد ساول بکر، جامعه شناس آمریکایی متولد 1928 است که در دانشگاه نورث وسترن تدریس می کند. بکر سهم عمده ای در جامعه شناسی انحراف ، جامعه شناسی هنر و جامعه شناسی موسیقی داشته است. بکر همچنین درباره سبک ها و روش های نوشتاری جامعه شناختی مطالب زیادی نوشت. کتاب بكر در سال 1963 مباني نظريه برچسب گذاري را ارائه داد.

کتاب های هوارد بکر

جهان های هنری