ریتا مارلی

ریتا مارلی

آلفاریتا کنستانتیا ریتا مارلی، متولد، خواننده جامائیایی کوبایی، متولد 1945 و همسر سابق باب مارلی فقید خواننده برجسته جامایکا است.

کتاب های ریتا مارلی

هی زن، گریه نکن