سارا کالینز

سارا کالینز

سارا کالینز نویسنده ی با اصالت جامائيکایی است ه در گرند کیمن بزرگ شده است، او در دانشگاه اقتصاد لندن در رشته ی حقوق تحصیل کرده و هفده سال به عنوان وکیل مشغول به کار بوده است. همچنین کالینز در دانشگاه کمبریج در رشته ی نوسندگی خلاق ادامه تحصیل داده است.

کتاب های سارا کالینز

اعترافات فرنی لنگتون