فلن اوبراین

فلن اوبراین

فلن اوبراین، زاده ی 5 اکتبر 1911 و درگذشته ی 1 آپریل 1966، نویسنده ای ایرلندی بود که یکی از برجسته ترین چهره های ادبی ایرلند در قرن بیستم به شمار می آید. نام اصلی او، براین اونولان بود اما رمان های انگلیسی خود را با نام مستعار فلن اوبراین منتشر می کرد. اوبراین خود را تحت تأثیر آثار جیمز جویس می دانست.

کتاب های فلن اوبراین

سومین پلیس


۳۰,۰۰۰ تومان