آنتونی یانارینو

آنتونی یانارینو

آنتوني يانارينو سخنران بین المللی ، نویسنده کتاب های پرفروش ، کارآفرین و رهبر فروش بسیار معتبر و متخصص در فروش تجارت به تجارت (B2B) است.

کتاب های آنتونی یانارینو

راهنمای موثر فروش