مهدی فیروزان

مهدی فیروزان

متولد 20 آذرماه 1336 در تهران و پدرشان از قاجار بود و پدرشان با طرحی که به دولت سوئیس داد، با دعوت رئیس جمهور وقت سوئیس به سوئیس رفت. 
استاد مهدی فیروزان دوران ابتدایی را در مدرسه مهدیه در تجریش گذراند، دوران دبیرستان را در مدرسه علوی سپری کرد و دانشگاه در رشته کشاورزی دانشگاه مشهد قبول شد و برای ادامه تحصیلات به بیروت رفت اما فوق لیسانس علوم سیاسی خود را از دانشگاه بیروت دریافت کرد. در سال 60 به ایران بازگشت و به دعوت صداوسیما در انتشارات سروش به مدت 12سال فعالیت داشت و سپس دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد و در حال حاضر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهر کتاب می باشد.

کتاب های مهدی فیروزان

راز و رمز هنر دینی