عصام السعید

عصام السعید

عصام السعید (1938-1988) نقاش، چاپگر، طراح، معمار، فیلسوف و نویسنده برجسته عراقی بود که چندین ساختمان عمومی بزرگ را در بغداد و لندن به پایان رساند. عصام السعید در سال 1938 در بغداد در خانواده ای با نفوذ متولد شد. وی پسر دوم پدر و مادر عراقی ، صباح نوری السعید و عصمت علی پاشا فهمی (که از تبار مصری بود) و نوه نوری السعید پاشا (نخست وزیر عراق ، 58 - 1930) بود. در بزرگسالی ، برادر بزرگتر او ، فلاح ، خلبان شخصی ملک حسین بود. پدر و پدربزرگ و مادربزرگ وی در طی انقلاب 1958 به طرز فجیعی کشته شدند.

کتاب های عصام السعید

نقش های هندسی در هنر اسلامی