سونیا گنسلر

سونیا گنسلر

سونیا گنسلر نویسنده کتاب The Revenant و Ghostlight است. او در یک شهر کوچک تنسی بزرگ شد و اوایل بزرگسالی خود را با جمع آوری مدارک غیر عملی از دانشگاه های مختلف غرب میانه گذراند. او که معلم انگلیسی سابق دبیرستان بود، اکنون تمام وقت در اوکلاهما می نویسد.

کتاب های سونیا گنسلر

در میان ظلمت