محمد میرعلی اکبری

محمد میرعلی اکبری

محمد ميرعلي اكبري متولد سال 1354 ، نویسنده و کارگردان تئاتر است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی می باشد.

کتاب های محمد میرعلی اکبری

الاویاتان


عناصر خودسر


پنگوئن های افسرده


آرتیگوشه