کاترین کرافت

کاترین کرافت

کاترین کرافت، نویسنده ای انگلیسی است. کرافت با انتشار کتاب سوم خود موفق شد که در طول یک سال، بیش از یک میلیون نسخه از رمانش را بفروشد. او در رشته های هنرهای رسانه ای و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و معلم مدرسه نیز بود. کرافت به منظور پیگیری نویسندگی به صورت تمام وقت، از کار خود در مدرسه استعفا داد.

کتاب های کاترین کرافت