الیاس جی کارایانیس

الیاس جی کارایانیس

الیاس جی کارایانیس یک اقتصاددان یونانی-آمریکایی است که در حال حاضر استاد علوم ، فناوری ، نوآوری و کارآفرینی در دانشکده تجارت دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی است.

کتاب های الیاس جی کارایانیس

نوآوری و نوآفرینی