الیاس مبرهن

الیاس مبرهن

 الیاس مبرهن متولد سال 1371، فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی و لیسانس مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی می باشد. وی حسابدار و سرپرست حسابداری در شرکت های تولیدی و بازرگانی و تحلیلگر بازار های مالی است.

کتاب های الیاس مبرهن