انرود ستی

انرود ستی

انرود ستی از سال 1992 در بورس سهام مشغول به کار است. وی فارغ التحصیلی لیسانس و فوق لیسانس خود را به پایان رسانده است. وی امسال دکترای خود را در رشته روانشناسی انسانی دریافت کرد. پس از 5 سال مطالعه ، با پیش بینی حرکات بازار سهام در هند ، اولین مراحل پیش بینی بازار وی در سال 1992 مطرح شد.

کتاب های انرود ستی

هزار و یک راز در بازار سهام