جیوا راماسوی

جیوا راماسوی

جیوا راماسوی (JEEVA RAMASWAMY) شریک مدیریت GJ Investment Funds ، یک صندوق سرمایه گذاری با الگوی مشارکت اولیه 1950 بوفت است که بازدهی سالانه بیش از 72 درصد (خالص به سرمایه گذاران) ارائه می دهد. وی در بررسی سرمایه گذاری جایگزین بین المللی و hedgefundexchange.net نمایه شده است. وی پیش از پیوستن به صندوق های سرمایه گذاری GJ ، مدیر عامل شرکت Miracle Software Inc ، یک شرکت فناوری اطلاعات و راه حل ها بود.

کتاب های جیوا راماسوی