تارکوئین هال

تارکوئین هال

تارکوئین هال، نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی است. هال در لندن به دنیا آمد. او بیشتر عمر خود را خارج از انگلستان و در کشورهایی چون آمریکا، پاکستان، هندوستان، کنیا و ترکیه گذرانده و سفرهایی درازمدت به آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا داشته است. هال، نویسنده ی هفت کتاب و تعداد زیادی از مقاله هایی است که در برترین روزنامه ها و مجلات انگلستان از جمله Times، Sunday Times و Daily Telegraph به چاپ رسیده اند.

کتاب های تارکوئین هال

پرونده خدمتکار مفقود