تارکوئین هال

تارکوئین هال

تارکوئین هال، نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی است. هال در لندن به دنیا آمد. او بیشتر عمر خود را خارج از انگلستان و در کشورهایی چون آمریکا، پاکستان، هندوستان، کنیا و ترکیه گذرانده و سفرهایی درازمدت به آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا داشته است. هال، نویسنده ی هفت کتاب و تعداد زیادی از مقاله هایی است که در برترین روزنامه ها و مجلات انگلستان از جمله Times، Sunday Times و Daily Telegraph به چاپ رسیده اند.

کتاب های تارکوئین هال

پرونده خدمتکار مفقود


بیشتر بخوانید

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»