سرجیو بامبارن

سرجیو بامبارن

سرجیو بامبارن (لیما ، 1961) دارای بیش از 12 میلیون کتاب فروخته شده در بیش از 21 زبان است. وی در پرو متولد شده و در بریتانیا تحصیل کرده و در تگزاس مهندس شیمی بوده است. ولی مهندسی را برای نوشتن کنار گذاشت.

کتاب های سرجیو بامبارن

ساحل رویاهای من


رویای یک دلفین