نصرت الله بختورتاش

نصرت الله بختورتاش

دکتر بختورتاش نویسنده بزرگ ایرانی که به چهره درخشان پرچم مشهور است، صاحب آثاری نظیر عشق و سربازی، نبردهای محمد (ص)، پرچم و پیکره شیر و خورشید، استراتژی نظامی هخامنشی است.
مرحوم بختورتاش که متولد سال 1302 خورشیدی در تهران بود، صاحب نشان هایی نظیر دانش، هنر و تاج است و تقدیرنامه های زیادی را از جمله تقدیرنامه ای از حضرت آیت‌الله شهاب‌الدین مرعشی نجفی را برای
کتاب نبردهای حضرت محمد (ص) دریافت کرد. بختورتاش بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

کتاب های نصرت الله بختورتاش

نشان رازآمیز