هانریت بیشونیه

هانریت بیشونیه

هانریت بیشونیه (Henriette Bichonnier)، متولد 27 ژوئن 1943 در کلرمون فراند و درگذشته 20 ژانویه 20181 در پاریس ، نویسنده متخصص کتاب های کودکان بود. او از کودکی در حومه شهر، بین دشت Forez و Beaujolais، خاطره بازی ها را در مزارع نگهداری می کند که منبع الهام داستان های او بود. او همیشه اهمیت زیادی برای خواندن در كودكان قائل بوده است، به گفته او هر كودكی كه در خواندن مشكل داشته باشد، در ادامه تحصیل خود مشكل خواهد داشت، زیرا ادبیات موضوعی است كه برای یادگیری سایر دروس در مدرسه استفاده می شود.

کتاب های هانریت بیشونیه

امیلی و مداد جادویی