رنه فاله

رنه فاله

رنه فالت (4 دسامبر 1927 - 25 ژوئیه 1983) نویسنده فرانسوی قرن بیستم بود. او رمانی نوشت که بعداً فیلم La Soupe aux choux در سال 1981 با اقتباس از آن ساخته شد.

کتاب های رنه فاله

حباب