ای جی یاردلی

ای جی یاردلی

ای جی یاردلی نویسنده كودكان است. وی بیشتر به خاطر داستانهای دبیرستانی برای کودکان مشهور است که شامل پر مخاطب، کمدی خنده دار و ماجراهای فانتزی سریع می باشد. او همچنین مقالات فنی غیر داستانی را در موضوعات فن آوری پیشرفته می نویسد. او از سوسیس و کالباس لذت می برد. او دوست دارد از خوانندگان بشنود.

کتاب های ای جی یاردلی