مهرداد رایانی مخصوص

مهرداد رایانی مخصوص

مهرداد رایانی مخصوص، استاد دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر، مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب می باشد.
مهرداد رایانی‌مخصوص دارای مدرک دکترای تئاتر از دانشگاه منچستر علاوه بر سابقه هنری به عنوان نویسنده، کارگردان، مترجم و منتقد، تاکنون در عرصه مدیریت هنری نیز مسئولیت‌های مختلفی داشته است. ایشان متولد سال 1349 می باشند.

کتاب های مهرداد رایانی مخصوص

تهران-پرندک


وحشی