غریب منوچهری

غریب منوچهری

غریب منوچهری متولد 1352 پارس‌آباد مغان می باشد. تحصیلات ایشان در زمینه کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه اردبیل در سال 1384؛ کاردانی هوشبری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1373؛ فارغ‌التحصیل دوره فیلمسازی از انجمن سینمای جوان تبریز در سال 1375 می باشد. تخصص او کارگردان، طراح صحنه، نویسنده و فیلمسازی است. 

کتاب های غریب منوچهری

تاریخ نمایش در مغان