الا هیوز

الا هیوز

الا هیوز بیش از 30 سال به عنوان وکیل بهداشت، درمانگر طبیعی آموزش دیده و مربی تناسب اندام خدمت کرد. او همچنین نویسنده کتاب های فالگیری و درمان جامع است. پرفروش ترین عناوین وی عبارتند از بلورها برای مبتدیان، چاکراها برای مبتدیان، ریکی شفا برای مبتدیان و بیداری چشم سوم.
کتاب های او به شما امکان می دهد در مورد فواید شگفت انگیز کریستال، چاکراها و درمان ریکی بیشتر بیاموزید. هنگامی که با این انواع داروهای جایگزین آشنا شدید، می توانید فرایندهای درمانی طبیعی بدن خود را برای سلامت و تندرستی مطلوب بهبود بخشید.
علاوه بر این، الا از خوانندگانش می خواهد بفهمند که چگونه این روش های درمانی می تواند به آنها در مقابله با استرس عاطفی کمک کند و همچنین چگونه می توانند با پیروی از مراحل ساده ذکر شده در کتاب های خود، بهزیستی ذهنی و روحی را توسعه دهند.

کتاب های الا هیوز

بیدار کردن چشم سوم