آزیتا رجبی

آزیتا رجبی

آزیتا رجبی متولد سال 1347؛ متخصص مشاور مدیریت استراتژیک، تدوین سند استراتژی،تهیه شاخص های عملکردی و کارت امتیازی متوازن می باشد.

کتاب های آزیتا رجبی

ریخت شناسی بازار