موارا هانتلی

موارا هانتلی

موارا گی هانتلی (زاده 1932) هنرمند و نویسنده بریتانیایی است که به خاطر نقاشی هایش از مناظر ، ساختمانها و موضوعات دریایی مشهور است. هانتلی در مادرول در لنارکشایر شمالی متولد شد و از سال 1948 تا 1953، دانش آموز مدرسه هنر هارو بود و سپس به مدت یک سال در مدرسه هنر هورنسی تحصیل کرد. هانتلی به مدت 6 سال به عنوان معلم در مالدون و سپس در وورستر کار کرد تا بر هنر خود تمرکز کرد. او در بریتانیا و خارج از کشور، به ویژه در نمایشگاه های گروهی، به یک غرفه دار پرکار تبدیل شد و تعدادی جوایز را از آن خود کرد.

کتاب های موارا هانتلی

اصول اولیه طراحی