میشل هامپتون

میشل هامپتون

میشل هامپتون هنرمند و مدرس طولانی مدت در زمینه های طراحی چهره، آناتومی و طراحی دو بعدی است. او در مدارسی مانند Anatomy Tools ، Blizzard Entertainment ، CGMA ، IDEA Academy ، Lucas Arts و کالج های خصوصی و دولتی متعددی در کالیفرنیای جنوبی سخنرانی و رهبری کارگاه های آموزشی داشته است.

کتاب های میشل هامپتون