تاویس اسمیلی

تاویس اسمیلی

تویس سمایلی (Tavis Smiley) متولد ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۴ می‌سی‌سی‌پی، نویسنده و مجری شبکه پی‌بی‌اس آمریکاست. او مجری برنامه‌ای با نام The tavis Smiley Show است که شبانگاهان در سرتاسر آمریکا پخش می‌گردد.

کتاب های تاویس اسمیلی

مانیفیست فقر