جرزی کارو

جرزی کارو

یرجی دونین-برژینسکی "کارو" در سال 1924 در روسلچیس در نزدیکی پرزمیال متولد شد. در سال 1943، وی از کشور منتقل شد تا در آلمان کار کند، از آنجا به پاریس رفت، و در آنجا داوطلبانه برای سپاه دوم ارتش لهستان داوطلب شد. کمی بعد، او عازم ایتالیا شد. پس از جنگ، او در بریتانیای کبیر مستقر شد و در گروه هنرهای کاربردی در پلی تکنیک بورو در لندن تحصیل کرد. او به عنوان دانشجوی سال دوم، در مسابقه بین المللی گرافیکی که توسط هفته نامه آمریکایی This Week برای پوستری که آزادی ملت ها را تبلیغ می کند، برنده شد.

کتاب های جرزی کارو

طراحی گرافیک