نجمه هاشمی

نجمه هاشمی

نجمه هاشمی متولد سال 1364، دارای کارشناسی ارشد پژوهش هنر می باشد. وی تاکنون چندین نمایشگاه انقرادی و گروهی برگزار کرده و مترجم و نویسنده چندین کتاب می باشد.

کتاب های نجمه هاشمی