محمدرضا ریخته گران

محمدرضا ریخته گران

محمدرضا ریخته گران به سال 1336 در اصفهان متولد شد. در 18 سالگی به تهران آمد و درس فلسفه را از دانشگاه تهران شروع کرد. وی در سال 1371 به کشور هندوستان رفت و 2 الی 3 سالی با معارف هندویی آشنا شد و مطالعه کرد. ریخته گران در حال حاضر عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران است. رساله دکتری اش درباره دیدگاهها و اصول و مبانی هرمونتیک و تطبیق او با اصول و مبانی تفسیر در عالم اسلام بود که در سال 74 مدرک دکتری اش را گرفت. این رساله با نام اصول علم هرمونوتیک به چاپ رسید. آخرین اثر او با عنوان «حقیقت و نسبت آن با هنر» را انتشارات سوره مهر در سال 86 که شرح رساله سرآغاز اثر هنری هیدگر است، منتشر کرده است. آثار: «هنر، زیبایی، تفکر» «پدیدار شناسی، هنر، مدرنیته» «پدیدار شناسی و فلسفه اگزیستانسیالیسم»

کتاب های محمدرضا ریخته گران

فلسفه و حکمت (۸)


فلسفه و حکمت (۹)