محمد خزایی

محمد خزایی

محمد خزایی متولد سال 1340، دارای دکترای ارتباط تصویری و استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس است. برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های جمعی در داخل و خارج از کشور، برگزاری سه نمایشگاه انفرادی در ایران و نیز خارج از کشور و ده‌ها نمایشگاه جمعی در داخل و ۱۴ نمایشگاه در خارج از کشورهای انگلستان ـ پاکستان‌ ـ سوریه ـ فرانسه و... ازجمله نمایشگاه‌های دفاع مقدس‌ (۱۳۶۸)، دوسالانه گرافیک ـ موزه معاصر، پوستر ـ انگلستان (۱۳۷۲)، نمایشگاه مهر ـ ‌فرهنگسرای نیاوران (۱۳۷۸) ازجمله فعالیت‌های وی است.

کتاب های محمد خزایی

منار جام