کیم توفولتی

کیم توفولتی

کیم توفولتی (Kim Toffoletti)، مدرس ارشد جامعه شناسی در دانشگاه دیکین، استرالیا می باشد. او در مطالعه تجربیات و بازنمایی های ورزشی زنان، با استفاده از دیدگاه های فمینیستی فراملیتی و انتقادی پسا فمینیستی تخصص دارد. او سردبیر مشترک ورزش و طرفداران زن آن است (روتلج ، 2012).

کتاب های کیم توفولتی

بودریار در قابی دیگر