دونالد برتون کاسپیت

دونالد برتون کاسپیت

دونالد کوسپیت (زاده 26 مارس 1935) منتقد هنر آمریکایی و شاعر است که به دلیل نقد هنری روانکاوانه معروف است. او موضوعات زیبایی شناسی آوانگارد ، پست مدرنیسم ، هنر مدرن و هنر مفهومی را منتشر کرده است.

کتاب های دونالد برتون کاسپیت

نقد هنر