رابرت کورمیر

رابرت کورمیر

روبرت ادموند کورمیر (17 ژانویه 1925 - 2 نوامبر 2000) نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی بود که به خاطر رمان های عمیقاً بدبینانه اش مشهور بود ، بسیاری از آنها برای جوانان نوشته شده بود. موضوعات مکرر شامل سوء استفاده ، بیماری روانی ، خشونت ، انتقام ، خیانت و توطئه است. در اکثر رمان های او قهرمانان قهرمان نمی شوند.

کتاب های رابرت کورمیر

سبیل