نوید باکالی

نوید باکالی

نوید باکالی یک تحلیلگر پژوهشی با بنیاد تاباه است، جایی که در بخش ابتکارات آینده کار می کند. تحقیقات وی بر موضوعات ساخت هویت جوانان مسلمان، رویکردهای انتقادی برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز و آموزش اسلامی متمرکز است. باکالی دکترای خود را از دانشگاه مک گیل در مطالعات آموزشی به پایان رساند.
او یک پژوهشگر مهمان در موسسه مطالعات اسلامی در دانشگاه مک گیل و همچنین مشاور آموزشی شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) است.
او یکی از اعضای وابسته تحقیقاتی شبکه کانادایی برای تحقیقات درباره تروریسم ، امنیت و جامعه (TSAS) است.

کتاب های نوید باکالی

اسلام هراسی