محسن باقرزاده

محسن باقرزاده

محسن باقرزاده (۱۳۱۷ ـ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳)، ناشر ایرانی و مدیر انتشارات توس در تهران بود. وی با نزدیک به ۶۰۰ عنوان کتابی که در طول بیش از ۴۰ سال کار نشر انجام داد، خط و راهی ویژه را در مسیر نشر ایران ترسیم کرد. خطی که تمرکزش بر تاریخ و فرهنگ ایران بود با نگاهی پژوهشگرانه و نه از سر تفنن و داستان‌سرایی‌های عامیانه. 

کتاب های محسن باقرزاده