گرگور مک لنان

گرگور مک لنان

گرگور مک لنان (زاده 21 اکتبر 1952) جامعه شناس بریتانیایی و عضو آکادمی علوم اجتماعی است. او دارای کرسی تأسیس شده جامعه شناسی در دانشگاه بریستول است. وی از سال 1991 تا 1997 رئیس گروه جامعه شناسی در دانشگاه مسی بود.
مک لنان به خاطر کارهایش در زمینه استعمار پسااستعماری و پسا سکولاریسم مشهور است.

کتاب های گرگور مک لنان

پلورالیسم