کیتی کوک

کیتی کوک

کیتی کوک بنیانگذار یک وزارتخانه مسیحی مستقر در فورت ورث، تگزاس است. او یک سخنران بین المللی است که بر هزاران والدین، معلمان و کودکان در بیش از 25 کشور جهان از طریق پیام، کارگاه ها سمینارها، مجامع و رویدادهای دیگر تأثیر گذاشته است.

کتاب های کیتی کوک