زیتا کابلو باریتو

زیتا کابلو باریتو

زیتا کابلو بارروتو (زاده 1950) استاد دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو (SFSU) در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا است. او کلاس های مداخله ایالات متحده در کشورهای دیگر، به ویژه بومی خود شیلی، تدریس می کند. زیتا که از مخالفان سرسخت شکنجه است، دو فیلم با این موضوع ساخته است. او به شدت با موضع جورج دبلیو بوش در برابر لایحه ضد شکنجه جان مک کین مخالف است. بوش به این لایحه اعتراض می کند زیرا از سیا معاف نیست. بی اعتنایی او به شکنجه ناشی از تجربه شخصی او در کودتای شیلی و به دنبال دیکتاتوری 17 ساله آگوستو پینوشه اوگارته است. رژیم برادرش را در دهه 1970 زندانی ، شکنجه و قتل کرد. شوهرش پاتریسیو بارروتو نیز زندانی شد.

کتاب های زیتا کابلو باریتو

به جستجوی بهار