رامون وولینگز

رامون وولینگز

رامون وولینگز (Ramon Vullings) یک متخصص نوآوری در صنعت، نویسنده، سخنران اصلی و ایده DJ است. او به رهبران تجاری با استراتژی ها، ابزارها و مهارت ها کمک می کند تا به خارج از مرزهای حوزه خود نگاه کنند تا تجارت خود را به شیوه ای هوشمندانه تغییر دهند.

کتاب های رامون وولینگز