رامون وولینگز

رامون وولینگز

رامون وولینگز (Ramon Vullings) یک متخصص نوآوری در صنعت، نویسنده، سخنران اصلی و ایده DJ است. او به رهبران تجاری با استراتژی ها، ابزارها و مهارت ها کمک می کند تا به خارج از مرزهای حوزه خود نگاه کنند تا تجارت خود را به شیوه ای هوشمندانه تغییر دهند.

کتاب های رامون وولینگز

اینجا اختراع نشده!