چارلز سیف

چارلز سیف

چارلز سیف، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. اغلب آثار او بر موضوعات علمی و ریاضی تمرکز دارند. سیف در سال 1993 در رشته ی ریاضیات از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد. او همین رشته را در دانشگاه ییل ادامه داد و در رشته ی روزنامه نگاری در دانگشاه کلمبیا تحصیل کرد. سیف اکنون استاد دانشگاه نیویورک است.

کتاب های چارلز سیف

صفر


۱۳,۵۰۰ تومان