استنلی گرین اسپن

استنلی گرین اسپن

استنلی گرینسپن (1 ژوئن 1941 - 27 آوریل 2010) استاد  روانپزشکی بالینی، علوم رفتاری و اطفال در دانشکده پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن و روانپزشک کودک بود. او بیشتر برای توسعه رویکرد تأثیرگذار برای درمان کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و اختلالات رشدی شناخته شده بود.
وی رئیس شورای بین رشته ای اختلالات رشدی و یادگیری و همچنین ناظر در موسسه روانکاوی واشنگتن بود. فارغ التحصیل کالج هاروارد و دانشکده پزشکی ییل بوده است. دکتر گرینسپن رئیس بنیانگذار صفر تا سه بود. مرکز ملی نوزادان، کودکان نوپا و خانواده ها و مدیر سابق برنامه توسعه بالینی نوزادان موسسه ملی بهداشت روانی و روان مرکز مطالعه سلامت.

کتاب های استنلی گرین اسپن